ING-MARIE ULLÉN
PSYKOTERAPEUTISKA TJÄNSTER

Parterapi, psykoterapi, utbildning, handledning
ingmarie.ullen@gmail.com
08-652 50 20

  • Socionom
  • Leg. Psykoterapeut
  • Auktoriserad familjerådgivare
  • Handledare i psykosocialt arbete
  • Handledare och lärare i psykoterapi

INGE JOSEPHSON
REDAKTIONELLA TJÄNSTER

Arbete med det skrivna ordet
inge.josephson1@gmail.com
070-676 68 06

  • Civilekonom, Fil kand
  • Freelancejournalistik
  • Manusbearbetning
  • Språk-/korrekturgranskning
  • Freelanceskribent